Elinvoimainen kotiseutu

Kansanedustajana minulle tärkeintä olisi edistää kotiseutuni elinvoimaa. Laajalla Itä-Suomella on haasteita, mutta myös ainutlaatuisia mahdollisuuksia luoda työtä ja tulevaisuutta omalle alueellemme.

Aluepolitiikan aika on aina. Ukrainan sodan myötä aluepolitiikasta on tullut yhä vahvemmin myös turvallisuuspolitiikkaa. Mahdollisimman laajasti elinvoimainen Suomi on yksi maanpuolustuksen pilareista.

Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta kannattaa tehdä omat erityistalousalueensa. Kokeilut meidän molemmilla alueillamme esimerkiksi erilaisista verotuksen ja sosiaaliturvamaksujen kevennyksistä, opintolainojen takaisinmaksun huojennuksista tai vaikkapa koulutuksen ja tutkimuspanosten suuntaamisesta voivat palvella myöhemmin koko Suomen vetovoimaa, investointeja ja työllisyyttä.

Maa- ja metsätalouden kehittäminen, liikenneinvestointien ja -rahoituksen varmistaminen sekä vahva koulutuspolitiikka ovat avaintekijöitä kotiseutumme elinvoimalle.

Hyvinvointia koteihin

Haluan, että kaikenlaisissa kodeissa pärjätään. Lapsiperheet, yksinelävät ja tukea tarvitsevat ikäihmiset ovat kaikki ainutkertaisia Suomen perusyksikköjä.

Lapsiperheiden tukea on parannettava. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on päästä nykyistä nopeammin. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja pitää opettaa paitsi lapsille myös vanhemmille.

Vanhuspalveluiden painopistettä on käännettävä pois kotihoidosta. Jokaisen ikääntyvän perusoikeus on saada luottaa siihen, että apua saa tarpeeseen eikä vanhenemista tarvitse pelätä. Kotihoidon ja laitoshoivan väliin on saatava lisää perhehoitoa, palveluasumista ja ikäihmisten yhteisöllistä asumista.

Yksineläville kasaantuu taloudellista painolastia helposti enemmän kuin talouksiin, joissa on useampi tuloja hankkiva aikuinen. Kannatan esimerkiksi sitä, että verotuksen työasuntovähennys laajennetaan koskemaan myös yhden hengen talouksia.

Suomen politiikka raiteilleen

Seuraavan eduskuntavaalikauden aikana on välttämätöntä sopeuttaa julkista taloutta. Suomen velkaantuminen on saatava taittumaan. Talouskasvun tukemisen ja menoleikkausten lisäksi on tärkeää, että työllistymistä tukevia rakenteellisia uudistuksia viedään eteenpäin. Käytönnössä esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukijärjestelmää on uudistettava.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan seuraava eduskunta kirjoittaa kokonaan uuden historian sivun, kun Suomi liittyy Natoon. Tästä huolimatta omasta puolustuksestamme on jatkossakin pidettävä huolta. Geopolitiikan muutos kääntää katseet vahvasti pohjoiseen. Suomen etu on mahdollisimman laaja pohjoismainen yhteistyö laajassa turvallisuudessa, infrainvestoinneissa ja energiakysymyksissä.

Euroopan unionin on pystyttävä parempaan ja Suomen on kyettävä vaikuttamaan EU-lainsäädäntöön aina vain aikaisemmin ja tehokkaammin. Yhä useampi Suomeen vaikuttava ilmiö on sellainen, johon tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Euroopan unioni on meille luonteva yhteisö, mutta sen on pystyttävä keskittymään pienten nippeleiden sijaan isoihin asioihin ja ymmärrettävä Suomen erityisolosuhteet ja tavoitteet.

 

 

EtusivuEduskuntavaalit 2023